•  Αντιμετώπιση Αδειάσματος Κεντρικού Σωλήνα
July 31 2023

Αντιμετώπιση Αδειάσματος Κεντρικού Σωλήνα

Ένα φαινόμενο που παρατηρείται έντονα σε καλλιέργειας που αναπτύσσονται σε εδάφη με μεγάλη κλίση, είναι το άδειασμα του κεντρικού αγωγού αρδεύσεως προς τα χαμηλότερα σημεία. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τεραστία προβλήματα στις καλλιέργειες καθώς με τα το τέλος τις άρδευσης όλες οι απορροές του δικτύου καταλήγουν σε ορισμένα σημεία το χωραφιού. Ιδιαίτερα στα θερμοκήπια στα χαμηλότερα σημεία παρατηρείται συχνά υψηλές εδαφικές υγρασίες( αρκετές φορές και λιμνάζοντα νερά) οι οποίες δημιουργούν ανομοιομορφία στην καλλιέργεια, προβλήματα του εδαφικού αερισμού, ξέπλυμα ή περίσσεια θρεπτικών ουσιών καθώς και συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη ασθενειών.