Γωνία PPR Φ20 45° GF

Γωνία PPR Φ20 45° GF

0,25€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Γωνία PPR Φ20 90° GF

Γωνία PPR Φ20 90° GF

0,21€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Γωνία PPR Φ25 45° GF

Γωνία PPR Φ25 45° GF

0,32€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Γωνία PPR Φ25 90° GF

Γωνία PPR Φ25 90° GF

0,32€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Γωνία PPR Φ32 45° GF

Γωνία PPR Φ32 45° GF

0,56€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Γωνία PPR Φ32 90° GF

Γωνία PPR Φ32 90° GF

0,67€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Γωνία PPR Φ40 45° GF

Γωνία PPR Φ40 45° GF

1,56€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Γωνία PPR Φ40 90° GF

Γωνία PPR Φ40 90° GF

1,15€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Γωνία PPR Φ50 45° GF

Γωνία PPR Φ50 45° GF

2,16€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Γωνία PPR Φ50 90° GF

Γωνία PPR Φ50 90° GF

1,80€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Διακόπτης PPR Εντοιχιζόμενος Χρωμέ Φ20 GF

Διακόπτης PPR Εντοιχιζόμενος Χρωμέ Φ20 GF

9,15€

Κλειστή βαλβίδα PP-R (τύπου ρόδας) από πολυουρεθάνιο Ø20 Εφαρμογές:  1) Σωλήνες ζεστού και κρύου νερού, συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής ενέργειας  2) Σύστημα θέρμανσης, περιλα..

Μαστός PPR Αρσ. Φ20Χ1/2" GF

Μαστός PPR Αρσ. Φ20Χ1/2" GF

2,22€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Μαστός PPR Αρσ. Φ25Χ1/2" GF

Μαστός PPR Αρσ. Φ25Χ1/2" GF

2,00€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Μαστός PPR Αρσ. Φ25Χ1/2" RIETTI

Μαστός PPR Αρσ. Φ25Χ1/2" RIETTI

2,17€

Το σύστημα διανομής σωλήνων και εξαρτημάτων πολυπροπυλενίου RIETTI, που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN 8077-8078, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την κατασκευή: •συστημάτων διανομής ..

Μαστός PPR Αρσ. Φ32Χ1" RIETTI

Μαστός PPR Αρσ. Φ32Χ1" RIETTI

6,46€

Το σύστημα διανομής σωλήνων και εξαρτημάτων πολυπροπυλενίου RIETTI, που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN 8077-8078, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την κατασκευή: •συστημάτων διανομής ..

Μαστός PPR Αρσ. Φ40Χ1 1/4" GF

Μαστός PPR Αρσ. Φ40Χ1 1/4" GF

15,17€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Μαστός PPR Αρσ. Φ50Χ1 1/2" GF

Μαστός PPR Αρσ. Φ50Χ1 1/2" GF

18,50€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Μαστός PPR Θηλ. Φ20Χ1/2" GF

Μαστός PPR Θηλ. Φ20Χ1/2" GF

1,62€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Μαστός PPR Θηλ. Φ25Χ1/2" GF

Μαστός PPR Θηλ. Φ25Χ1/2" GF

2,11€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Μαστός PPR Θηλ. Φ32Χ1" GF

Μαστός PPR Θηλ. Φ32Χ1" GF

4,02€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Μαστός PPR Θηλ. Φ40Χ1 1/4" RIETTI

Μαστός PPR Θηλ. Φ40Χ1 1/4" RIETTI

13,69€

Το σύστημα διανομής σωλήνων και εξαρτημάτων πολυπροπυλενίου RIETTI, που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN 8077-8078, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την κατασκευή: •συστημάτων διανομής ..

Μαστός PPR Θηλ. Φ50Χ1 1/2" GF

Μαστός PPR Θηλ. Φ50Χ1 1/2" GF

13,52€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Μούφα PPR Φ20 GF

Μούφα PPR Φ20 GF

0,20€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Μούφα PPR Φ25 GF

Μούφα PPR Φ25 GF

0,25€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Μούφα PPR Φ32 GF

Μούφα PPR Φ32 GF

0,32€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Μούφα PPR Φ40 GF

Μούφα PPR Φ40 GF

0,75€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Μούφα PPR Φ50 GF

Μούφα PPR Φ50 GF

1,25€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Στήριγμα PPR Φ20 GF

Στήριγμα PPR Φ20 GF

0,17€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Στήριγμα PPR Φ25 GF

Στήριγμα PPR Φ25 GF

0,22€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Στήριγμα PPR Φ32 GF

Στήριγμα PPR Φ32 GF

0,27€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Στήριγμα PPR Φ40 GF

Στήριγμα PPR Φ40 GF

0,84€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Στήριγμα PPR Φ50 GF

Στήριγμα PPR Φ50 GF

1,05€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Τάπα PPR Θηλ. Φ20 GF

Τάπα PPR Θηλ. Φ20 GF

0,20€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Τάπα PPR Θηλ. Φ25 GF

Τάπα PPR Θηλ. Φ25 GF

0,19€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Τάπα PPR Θηλ. Φ32 GF

Τάπα PPR Θηλ. Φ32 GF

0,27€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Τάπα PPR Θηλ. Φ40 GF

Τάπα PPR Θηλ. Φ40 GF

0,67€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Ταφ PPR Φ20 GF

Ταφ PPR Φ20 GF

0,25€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Ταφ PPR Φ25 GF

Ταφ PPR Φ25 GF

0,36€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Ταφ PPR Φ32 GF

Ταφ PPR Φ32 GF

0,64€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Ταφ PPR Φ40 GF

Ταφ PPR Φ40 GF

1,34€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Ταφ PPR Φ50 GF

Ταφ PPR Φ50 GF

2,27€

Τα εξαρτήματα PP-R GF έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση.Παράγονται σύμφωνα με TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077,Πρότυπα DIN 8078, TS 13715, DIN 18836.Παρέχουν υψ..

Εμφάνιση 1 έως 41 από 41 (1 Σελ.)