Γωνία Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ15

Γωνία Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ15

0,45€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Γωνία Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ18

Γωνία Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ18

0,60€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Γωνία Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ22

Γωνία Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ22

1,10€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Γωνία Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ28

Γωνία Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ28

2,20€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Γωνία Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ35

Γωνία Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ35

5,60€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Γωνία Χαλκού Φ15

Γωνία Χαλκού Φ15

0,50€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Γωνία Χαλκού Φ18

Γωνία Χαλκού Φ18

0,85€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Γωνία Χαλκού Φ22

Γωνία Χαλκού Φ22

1,20€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Γωνία Χαλκού Φ28

Γωνία Χαλκού Φ28

2,00€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Γωνία Χαλκού Φ35

Γωνία Χαλκού Φ35

3,80€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Γωνία Χαλκού Φ42

Γωνία Χαλκού Φ42

6,40€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Ημιβέ Χαλκού Φ15

Ημιβέ Χαλκού Φ15

2,20€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Ημιβέ Χαλκού Φ18

Ημιβέ Χαλκού Φ18

3,05€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Ημιβέ Χαλκού Φ22

Ημιβέ Χαλκού Φ22

4,85€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Ημικαμπύλη Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ15

Ημικαμπύλη Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ15

0,45€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Ημικαμπύλη Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ18

Ημικαμπύλη Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ18

0,70€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Ημικαμπύλη Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ22

Ημικαμπύλη Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ22

1,10€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Ημικαμπύλη Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ28

Ημικαμπύλη Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ28

2,05€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Ημικαμπύλη Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ35

Ημικαμπύλη Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ35

4,75€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Ημικαμπύλη Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ42

Ημικαμπύλη Χαλκού Αρσ-Θηλ Φ42

9,45€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Ημικαμπύλη Χαλκού Φ15

Ημικαμπύλη Χαλκού Φ15

0,50€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Ημικαμπύλη Χαλκού Φ18

Ημικαμπύλη Χαλκού Φ18

0,85€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Ημικαμπύλη Χαλκού Φ22

Ημικαμπύλη Χαλκού Φ22

1,05€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Ημικαμπύλη Χαλκού Φ28

Ημικαμπύλη Χαλκού Φ28

1,65€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Ημικαμπύλη Χαλκού Φ35

Ημικαμπύλη Χαλκού Φ35

4,55€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Ημικαμπύλη Χαλκού Φ42

Ημικαμπύλη Χαλκού Φ42

7,50€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Καμπύλη Βε Χαλκού Φ15

Καμπύλη Βε Χαλκού Φ15

2,60€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Καμπύλη Βε Χαλκού Φ18

Καμπύλη Βε Χαλκού Φ18

2,75€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Καμπύλη Βε Χαλκού Φ22

Καμπύλη Βε Χαλκού Φ22

3,75€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Καμπύλη Χαλκού Φ15

Καμπύλη Χαλκού Φ15

0,50€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Καμπύλη Χαλκού Φ18

Καμπύλη Χαλκού Φ18

0,75€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Καμπύλη Χαλκού Φ22

Καμπύλη Χαλκού Φ22

1,42€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Καμπύλη Χαλκού Φ28

Καμπύλη Χαλκού Φ28

2,95€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Καμπύλη Χαλκού Φ35

Καμπύλη Χαλκού Φ35

4,45€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Καμπύλη Χαλκού Φ42

Καμπύλη Χαλκού Φ42

7,45€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Μούφα Χαλκού Φ15

Μούφα Χαλκού Φ15

0,25€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Μούφα Χαλκού Φ18

Μούφα Χαλκού Φ18

0,40€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Μούφα Χαλκού Φ22

Μούφα Χαλκού Φ22

0,75€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Μούφα Χαλκού Φ28

Μούφα Χαλκού Φ28

1,20€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Μούφα Χαλκού Φ35

Μούφα Χαλκού Φ35

2,05€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Μούφα Χαλκού Φ42

Μούφα Χαλκού Φ42

2,85€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Συστολή Χαλκού Φ18x15

Συστολή Χαλκού Φ18x15

0,40€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Συστολή Χαλκού Φ22x15

Συστολή Χαλκού Φ22x15

0,65€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Συστολή Χαλκού Φ22x18

Συστολή Χαλκού Φ22x18

0,65€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Συστολή Χαλκού Φ28x15

Συστολή Χαλκού Φ28x15

0,90€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Συστολή Χαλκού Φ28x18

Συστολή Χαλκού Φ28x18

0,95€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Συστολή Χαλκού Φ28x22

Συστολή Χαλκού Φ28x22

1,45€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Συστολή Χαλκού Φ35x15

Συστολή Χαλκού Φ35x15

1,85€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Συστολή Χαλκού Φ35x18

Συστολή Χαλκού Φ35x18

1,85€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Συστολή Χαλκού Φ35x22

Συστολή Χαλκού Φ35x22

1,95€

Εξαρτήματα χαλκού εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής.Κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού. ..

Εμφάνιση 1 έως 50 από 95 (2 Σελ.)