Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 1 1/2"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 1 1/2"

23,30€

Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέ η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλυκή..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 1 1/4"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 1 1/4"

13,00€

Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέ η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλυκή..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 1"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 1"

12,00€

Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέ η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλυκή..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 1/2"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 1/2"

4,00€

Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέ η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλυκή..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 2 1/2"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 2 1/2"

45,50€

Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέ η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλυκή..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 2"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 2"

35,80€

Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέ η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλυκή..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 3"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 3"

65,50€

Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέ η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλυκή..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 3/4"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Κλαπέ Ιταλίας 3/4"

5,50€

Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέ η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλυκή..

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Αρσ. Ιταλίας 1 1/2"

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Αρσ. Ιταλίας 1 1/2"

7,50€

Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Αρσενικό Βαρέως τύπουΕφαρμογή: Συνδέσεις σπιράλΟ ορείχαλκος έχει τα εξής πλεονεκτήματα:• Υψηλή αντοχή στη διάβρωση υπό κανονικές συνθήκες• Επαρκώς καλή αντίσταση στην επίδραση..

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Αρσ. Ιταλίας 1 1/4"

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Αρσ. Ιταλίας 1 1/4"

4,80€

Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Αρσενικό Βαρέως τύπουΕφαρμογή: Συνδέσεις σπιράλΟ ορείχαλκος έχει τα εξής πλεονεκτήματα:• Υψηλή αντοχή στη διάβρωση υπό κανονικές συνθήκες• Επαρκώς καλή αντίσταση στην επίδραση..

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Αρσ. Ιταλίας 1"

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Αρσ. Ιταλίας 1"

2,00€

Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Αρσενικό Βαρέως τύπουΕφαρμογή: Συνδέσεις σπιράλΟ ορείχαλκος έχει τα εξής πλεονεκτήματα:• Υψηλή αντοχή στη διάβρωση υπό κανονικές συνθήκες• Επαρκώς καλή αντίσταση στην επίδραση..

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Αρσ. Ιταλίας 1/2"

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Αρσ. Ιταλίας 1/2"

0,90€

Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Αρσενικό Βαρέως τύπουΕφαρμογή: Συνδέσεις σπιράλΟ ορείχαλκος έχει τα εξής πλεονεκτήματα:• Υψηλή αντοχή στη διάβρωση υπό κανονικές συνθήκες• Επαρκώς καλή αντίσταση στην επίδραση..

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Αρσ. Ιταλίας 2"

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Αρσ. Ιταλίας 2"

7,70€

Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Αρσενικό Βαρέως τύπουΕφαρμογή: Συνδέσεις σπιράλΟ ορείχαλκος έχει τα εξής πλεονεκτήματα:• Υψηλή αντοχή στη διάβρωση υπό κανονικές συνθήκες• Επαρκώς καλή αντίσταση στην επίδραση..

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Αρσ. Ιταλίας 3/4"

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Αρσ. Ιταλίας 3/4"

1,00€

Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Αρσενικό Βαρέως τύπουΕφαρμογή: Συνδέσεις σπιράλΟ ορείχαλκος έχει τα εξής πλεονεκτήματα:• Υψηλή αντοχή στη διάβρωση υπό κανονικές συνθήκες• Επαρκώς καλή αντίσταση στην επίδραση..

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Θηλ. Ιταλίας 1 1/2"

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Θηλ. Ιταλίας 1 1/2"

6,50€

Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Θηλυκό Βαρέως τύπουΕφαρμογή: Συνδέσεις σπιράλΟ ορείχαλκος έχει τα εξής πλεονεκτήματα:• Υψηλή αντοχή στη διάβρωση υπό κανονικές συνθήκες• Επαρκώς καλή αντίσταση στην επίδραση ε..

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Θηλ. Ιταλίας 1 1/4"

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Θηλ. Ιταλίας 1 1/4"

4,00€

Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Θηλυκό Βαρέως τύπουΕφαρμογή: Συνδέσεις σπιράλΟ ορείχαλκος έχει τα εξής πλεονεκτήματα:• Υψηλή αντοχή στη διάβρωση υπό κανονικές συνθήκες• Επαρκώς καλή αντίσταση στην επίδραση ε..

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Θηλ. Ιταλίας 1"

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Θηλ. Ιταλίας 1"

2,20€

Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Θηλυκό Βαρέως τύπουΕφαρμογή: Συνδέσεις σπιράλΟ ορείχαλκος έχει τα εξής πλεονεκτήματα:• Υψηλή αντοχή στη διάβρωση υπό κανονικές συνθήκες• Επαρκώς καλή αντίσταση στην επίδραση ε..

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Θηλ. Ιταλίας 1/2"

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Θηλ. Ιταλίας 1/2"

1,20€

Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Θηλυκό Βαρέως τύπουΕφαρμογή: Συνδέσεις σπιράλΟ ορείχαλκος έχει τα εξής πλεονεκτήματα:• Υψηλή αντοχή στη διάβρωση υπό κανονικές συνθήκες• Επαρκώς καλή αντίσταση στην επίδραση ε..

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Θηλ. Ιταλίας 2"

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Θηλ. Ιταλίας 2"

7,90€

Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Θηλυκό Βαρέως τύπουΕφαρμογή: Συνδέσεις σπιράλΟ ορείχαλκος έχει τα εξής πλεονεκτήματα:• Υψηλή αντοχή στη διάβρωση υπό κανονικές συνθήκες• Επαρκώς καλή αντίσταση στην επίδραση ε..

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Θηλ. Ιταλίας 3/4"

Ρακόρ Ορειχάλκινο Λαστιχοσωλήνα Θηλ. Ιταλίας 3/4"

1,40€

Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Θηλυκό Βαρέως τύπουΕφαρμογή: Συνδέσεις σπιράλΟ ορείχαλκος έχει τα εξής πλεονεκτήματα:• Υψηλή αντοχή στη διάβρωση υπό κανονικές συνθήκες• Επαρκώς καλή αντίσταση στην επίδραση ε..

Σύνδεσμος Ορειχάλκινος Σύσφιξης Πολυαιθυλενίου Φ20

4,00€

Τα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης σωλήνων πολυαιθυλαινίου προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στον τρόπο σύνδεσης, επιτυγχάνοντας εξισού άριστη στεγανοποίηση με τα συγκολλητά εξαρτήματα και σαφώς ταχύτερη ..

Σύνδεσμος Ορειχάλκινος Σύσφιξης Πολυαιθυλενίου Φ25

5,75€

Τα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης σωλήνων πολυαιθυλαινίου προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στον τρόπο σύνδεσης, επιτυγχάνοντας εξισού άριστη στεγανοποίηση με τα συγκολλητά εξαρτήματα και σαφώς ταχύτερη ..

Σύνδεσμος Ορειχάλκινος σύσφιξης Πολυαιθυλενίου Φ32

6,50€

Τα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης σωλήνων πολυαιθυλαινίου προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στον τρόπο σύνδεσης, επιτυγχάνοντας εξισού άριστη στεγανοποίηση με τα συγκολλητά εξαρτήματα και σαφώς ταχύτερη ..

Σύνδεσμος Ορειχάλκινος Σύσφιξης Πολυαιθυλενίου Φ40

12,20€

Τα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης σωλήνων πολυαιθυλαινίου προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στον τρόπο σύνδεσης, επιτυγχάνοντας εξισού άριστη στεγανοποίηση με τα συγκολλητά εξαρτήματα και σαφώς ταχύτερη ..

Σύνδεσμος Ορειχάλκινος Σύσφιξης Πολυαιθυλενίου Φ50

17,00€

Τα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης σωλήνων πολυαιθυλαινίου προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στον τρόπο σύνδεσης, επιτυγχάνοντας εξισού άριστη στεγανοποίηση με τα συγκολλητά εξαρτήματα και σαφώς ταχύτερη ..

Σύνδεσμος Ορειχάλκινος Σύσφιξης Πολυαιθυλενίου Φ63

27,00€

Τα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης σωλήνων πολυαιθυλαινίου προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στον τρόπο σύνδεσης, επιτυγχάνοντας εξισού άριστη στεγανοποίηση με τα συγκολλητά εξαρτήματα και σαφώς ταχύτερη ..

Σύνδεσμος Ορειχάλκινος Σύσφιξης Πολυαιθυλενίου Φ75

Σύνδεσμος Ορειχάλκινος Σύσφιξης Πολυαιθυλενίου Φ75

85,00€

Τα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης σωλήνων πολυαιθυλαινίου προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στον τρόπο σύνδεσης, επιτυγχάνοντας εξισού άριστη στεγανοποίηση με τα συγκολλητά εξαρτήματα και σαφώς ταχύτερη ..

Σύνδεσμος Ορειχάλκινος Σύσφιξης Πολυαιθυλενίου Φ90

Σύνδεσμος Ορειχάλκινος Σύσφιξης Πολυαιθυλενίου Φ90

82,24€

Τα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης σωλήνων πολυαιθυλαινίου προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στον τρόπο σύνδεσης, επιτυγχάνοντας εξισού άριστη στεγανοποίηση με τα συγκολλητά εξαρτήματα και σαφώς ταχύτερη ..

Εμφάνιση 1 έως 28 από 28 (1 Σελ.)