Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Cim 30 1"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Cim 30 1"

12,20€

Αυτό το είδος δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης ποιότητας του προτύπου ISO 9001. Όλα τα είδη ελέγχονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12266-1. Χρησιμοποιείται σε μεγάλη ποικιλία τομέω..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Cim 30 1/2"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Cim 30 1/2"

5,75€

Αυτό το είδος δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης ποιότητας του προτύπου ISO 9001. Όλα τα είδη ελέγχονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12266-1. Χρησιμοποιείται σε μεγάλη ποικιλία τομέω..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Cim 30 3/4"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Cim 30 3/4"

8,15€

Αυτό το είδος δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης ποιότητας του προτύπου ISO 9001. Όλα τα είδη ελέγχονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12266-1. Χρησιμοποιείται σε μεγάλη ποικιλία τομέω..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 1 1/2"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 1 1/2"

12,64€

Βαλβίδα αντεπιστροφής με ελατήριο και μεμβράνη η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλ..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 1 1/4"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 1 1/4"

10,00€

Βαλβίδα αντεπιστροφής με ελατήριο και μεμβράνη η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλ..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 1"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 1"

6,71€

Βαλβίδα αντεπιστροφής με ελατήριο και μεμβράνη η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλ..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 1/2"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 1/2"

3,58€

Βαλβίδα αντεπιστροφής με ελατήριο και μεμβράνη η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλ..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 2 1/2"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 2 1/2"

35,00€

Βαλβίδα αντεπιστροφής με ελατήριο και μεμβράνη η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλ..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 2"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 2"

20,00€

Βαλβίδα αντεπιστροφής με ελατήριο και μεμβράνη η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλ..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 3"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 3"

49,54€

Βαλβίδα αντεπιστροφής με ελατήριο και μεμβράνη η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλ..

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 3/4"

Βαλβίδα Ορειχάλκινη Αντεπιστροφής Ελατηρίου Ιταλίας 3/4"

5,00€

Βαλβίδα αντεπιστροφής με ελατήριο και μεμβράνη η οποία επιτρέπει την ροή του νερού προς μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Είναι ορειχάλκινη, διατίθεται με διατομή από 1/2'' έως 3'' θηλ..

Γωνία Ορειχάλκινη Θηλ. 1 1/2"

Γωνία Ορειχάλκινη Θηλ. 1 1/2"

13,65€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Γωνία Ορειχάλκινη Θηλ. 1 1/4"

Γωνία Ορειχάλκινη Θηλ. 1 1/4"

9,50€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Γωνία Ορειχάλκινη Θηλ. 1"

Γωνία Ορειχάλκινη Θηλ. 1"

3,73€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Γωνία Ορειχάλκινη Θηλ. 1/2"

Γωνία Ορειχάλκινη Θηλ. 1/2"

1,74€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Γωνία Ορειχάλκινη Θηλ. 3/4"

Γωνία Ορειχάλκινη Θηλ. 3/4"

2,13€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Γωνία Ορειχάλκινη Μεβ 1 1/2"

Γωνία Ορειχάλκινη Μεβ 1 1/2"

13,50€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Γωνία Ορειχάλκινη Μεβ 1 1/4"

Γωνία Ορειχάλκινη Μεβ 1 1/4"

10,80€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Γωνία Ορειχάλκινη Μεβ 1"

Γωνία Ορειχάλκινη Μεβ 1"

5,50€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Γωνία Ορειχάλκινη Μεβ 1/2"

Γωνία Ορειχάλκινη Μεβ 1/2"

1,95€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Γωνία Ορειχάλκινη Μεβ 3/4"

Γωνία Ορειχάλκινη Μεβ 3/4"

2,38€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Μαστός Ορειχάλκινος 1 1/2"

Μαστός Ορειχάλκινος 1 1/2"

6,50€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Μαστός Ορειχάλκινος 1 1/4"

Μαστός Ορειχάλκινος 1 1/4"

5,00€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Μαστός Ορειχάλκινος 1"

Μαστός Ορειχάλκινος 1"

2,40€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Μαστός Ορειχάλκινος 1/2"

Μαστός Ορειχάλκινος 1/2"

1,05€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Μαστός Ορειχάλκινος 1/4"

Μαστός Ορειχάλκινος 1/4"

0,70€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Μαστός Ορειχάλκινος 3/4"

Μαστός Ορειχάλκινος 3/4"

1,80€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Μαστός Ορειχάλκινος 3/8"

Μαστός Ορειχάλκινος 3/8"

0,64€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Μούφα Ορειχάλκινη 1 1/2"

Μούφα Ορειχάλκινη 1 1/2"

5,00€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Μούφα Ορειχάλκινη 1 1/4"

Μούφα Ορειχάλκινη 1 1/4"

3,61€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Μούφα ορειχάλκινη 1"

Μούφα ορειχάλκινη 1"

2,30€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Μούφα Ορειχάλκινη 1/2"

Μούφα Ορειχάλκινη 1/2"

1,29€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Μούφα Ορειχάλκινη 3/4"

Μούφα Ορειχάλκινη 3/4"

1,72€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Σταυρός Ορειχάλκινος 1/2"

Σταυρός Ορειχάλκινος 1/2"

3,79€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Σταυρός Ορειχάλκινος 3/8"

Σταυρός Ορειχάλκινος 3/8"

2,88€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Συστολή Ορειχάλκινη Αμερικής 1 1/2''Χ1/2''

5,44€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Συστολή Ορειχάλκινη Αμερικής 1 1/2''Χ3/4''

4,90€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Συστολή Ορειχάλκινη Αμερικής 1 1/2''Χ 1''

6,57€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Συστολή Ορειχάλκινη Αμερικής 1 1/2''Χ1 1/4''

3,91€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Συστολή Ορειχάλκινη Αμερικής 1 1/4''Χ1''

3,04€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Συστολή Ορειχάλκινη Αμερικής 1 1/4''Χ3/4''

3,76€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Συστολή Ορειχάλκινη Αμερικής 1''Χ1/2''

2,53€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Συστολή Ορειχάλκινη Αμερικής 1''Χ3/4''

1,38€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Συστολή Ορειχάλκινη Αμερικής 1/2''X1/4''

1,38€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Συστολή Ορειχάλκινη Αμερικής 3/4''Χ1/2''

1,25€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Τάπα Ορειχάλκινη Αρσ. 1 1/2"

Τάπα Ορειχάλκινη Αρσ. 1 1/2"

5,44€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Τάπα Ορειχάλκινη Αρσ. 1 1/4"

Τάπα Ορειχάλκινη Αρσ. 1 1/4"

3,70€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Τάπα Ορειχάλκινη Αρσ. 1"

Τάπα Ορειχάλκινη Αρσ. 1"

2,15€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Τάπα Ορειχάλκινη Αρσ. 1/2"

Τάπα Ορειχάλκινη Αρσ. 1/2"

0,82€

Ορειχάλκινα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατάλληλα για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού...

Εμφάνιση 1 έως 50 από 61 (2 Σελ.)