Ακροσωλήνιο Inox 316  2"

Ακροσωλήνιο Inox 316 2"

25,35€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 316...

Ακροσωλήνιο Inox 316 1 1/4"

Ακροσωλήνιο Inox 316 1 1/4"

9,35€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 316...

Ακροσωλήνιο Ιnox 316 1 1/2"

Ακροσωλήνιο Ιnox 316 1 1/2"

16,25€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 316...

Ακροσωλήνιο Ιnox 316 1"

Ακροσωλήνιο Ιnox 316 1"

8,46€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 316...

Ακροσωλήνιο Ιnox 316 1/2"

Ακροσωλήνιο Ιnox 316 1/2"

3,25€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 316...

Ακροσωλήνιο Ιnox 316 3/4"

Ακροσωλήνιο Ιnox 316 3/4"

4,55€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 316...

Γωνία Inox 304 1 1/2"

Γωνία Inox 304 1 1/2"

13,00€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Γωνία Inox 304 1 1/4"

Γωνία Inox 304 1 1/4"

9,49€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Γωνία Inox 304 1"

Γωνία Inox 304 1"

7,02€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Γωνία Inox 304 1/2"

Γωνία Inox 304 1/2"

3,25€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Γωνία Inox 304 1/4"

Γωνία Inox 304 1/4"

1,71€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Γωνία Inox 304 1/8"

Γωνία Inox 304 1/8"

1,17€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Γωνία Inox 304 3/4"

Γωνία Inox 304 3/4"

4,55€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Γωνία Inox 304 3/8"

Γωνία Inox 304 3/8"

1,95€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Γωνία Inox 304 Μεβ 1 1/2"

Γωνία Inox 304 Μεβ 1 1/2"

14,30€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Γωνία Inox 304 Μεβ 1 1/4"

Γωνία Inox 304 Μεβ 1 1/4"

11,57€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Γωνία Inox 304 Μεβ 1"

Γωνία Inox 304 Μεβ 1"

8,84€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Γωνία Inox 304 Μεβ 1/2"

Γωνία Inox 304 Μεβ 1/2"

3,25€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Γωνία Inox 304 Μεβ 2"

Γωνία Inox 304 Μεβ 2"

22,75€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Γωνία Inox 304 Μεβ 3/4"

Γωνία Inox 304 Μεβ 3/4"

4,42€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Γωνία Inox 304 Μεβ 3/8"

Γωνία Inox 304 Μεβ 3/8"

2,46€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Κάλυμμα Inox 304 Θηλ. 1 1/2"

Κάλυμμα Inox 304 Θηλ. 1 1/2"

7,15€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Κάλυμμα Ιnox 304 Θηλ. 1 1/4"

Κάλυμμα Ιnox 304 Θηλ. 1 1/4"

5,85€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Κάλυμμα Ιnox 304 Θηλ. 3/4"

Κάλυμμα Ιnox 304 Θηλ. 3/4"

3,65€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Κάλυμμα Ιnox 304 Θηλ.1"

Κάλυμμα Ιnox 304 Θηλ.1"

4,05€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Κάλυμμα Ιnox 304 Θηλ.1/2"

Κάλυμμα Ιnox 304 Θηλ.1/2"

3,20€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Κάμλοκ Αλουμινίου A-2 2"

Κάμλοκ Αλουμινίου A-2 2"

6,00€

Tαχυσύνδεσμοι απο εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο κατάλληλοι για ταχείς συνδέσεις σωληνών και σπιράλ...

Κάμλοκ Αλουμινίου A-4 1"

Κάμλοκ Αλουμινίου A-4 1"

2,30€

Tαχυσύνδεσμοι απο εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο κατάλληλοι για ταχείς συνδέσεις σωληνών και σπιράλ...

Κάμλοκ Αλουμινίου A1-A 1 1/2"

Κάμλοκ Αλουμινίου A1-A 1 1/2"

3,85€

Ενισχυμένοι ταχυσύνδεσμοι απο εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο κατάλληλοι για ταχείς συνδέσεις σωληνών και σπιράλ.Μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar...

Κάμλοκ Αλουμινίου A1-A 1 1/4"

Κάμλοκ Αλουμινίου A1-A 1 1/4"

2,50€

Ενισχυμένοι ταχυσύνδεσμοι απο εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο κατάλληλοι για ταχείς συνδέσεις σωληνών και σπιράλ.Μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar...

Κάμλοκ Αλουμινίου A1-A 1"

Κάμλοκ Αλουμινίου A1-A 1"

2,25€

Ενισχυμένοι ταχυσύνδεσμοι απο εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο κατάλληλοι για ταχείς συνδέσεις σωληνών και σπιράλ.Μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar...

Κάμλοκ Αλουμινίου A1-A 2"

Κάμλοκ Αλουμινίου A1-A 2"

4,80€

Ενισχυμένοι ταχυσύνδεσμοι απο εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο κατάλληλοι για ταχείς συνδέσεις σωληνών και σπιράλ.Μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar...

Κάμλοκ Αλουμινίου A3-F 1 1/2"

Κάμλοκ Αλουμινίου A3-F 1 1/2"

4,35€

Ενισχυμένοι ταχυσύνδεσμοι απο εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο κατάλληλοι για ταχείς συνδέσεις σωληνών και σπιράλ.Μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar...

Κάμλοκ Αλουμινίου A3-F 1 1/4"

Κάμλοκ Αλουμινίου A3-F 1 1/4"

3,85€

Ενισχυμένοι ταχυσύνδεσμοι απο εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο κατάλληλοι για ταχείς συνδέσεις σωληνών και σπιράλ.Μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar...

Κάμλοκ Αλουμινίου A8-DC 1 1/2"

Κάμλοκ Αλουμινίου A8-DC 1 1/2"

7,65€

Ενισχυμένοι ταχυσύνδεσμοι απο εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο κατάλληλοι για ταχείς συνδέσεις σωληνών και σπιράλ.Μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar...

Κάμλοκ Αλουμινίου A8-DC 1 1/4"

Κάμλοκ Αλουμινίου A8-DC 1 1/4"

7,10€

Ενισχυμένοι ταχυσύνδεσμοι απο εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο κατάλληλοι για ταχείς συνδέσεις σωληνών και σπιράλ.Μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar...

Κάμλοκ Αλουμινίου A8-DC 1"

Κάμλοκ Αλουμινίου A8-DC 1"

5,00€

Ενισχυμένοι ταχυσύνδεσμοι απο εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο κατάλληλοι για ταχείς συνδέσεις σωληνών και σπιράλ.Μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar...

Κάμλοκ Αλουμινίου A8-DC 2"

Κάμλοκ Αλουμινίου A8-DC 2"

8,05€

Ενισχυμένοι ταχυσύνδεσμοι απο εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο κατάλληλοι για ταχείς συνδέσεις σωληνών και σπιράλ.Μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar...

Κάμλοκ Αλουμινίου Α7-Β 1 1/2"

Κάμλοκ Αλουμινίου Α7-Β 1 1/2"

7,20€

Ενισχυμένοι ταχυσύνδεσμοι απο εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο κατάλληλοι για ταχείς συνδέσεις σωληνών και σπιράλ.Μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar...

Κάμλοκ Αλουμινίου Α7-Β 1"

Κάμλοκ Αλουμινίου Α7-Β 1"

5,75€

Ενισχυμένοι ταχυσύνδεσμοι απο εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο κατάλληλοι για ταχείς συνδέσεις σωληνών και σπιράλ.Μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar...

Κάμλοκ Αλουμινίου Α7-Β 2"

Κάμλοκ Αλουμινίου Α7-Β 2"

8,60€

Ενισχυμένοι ταχυσύνδεσμοι απο εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο κατάλληλοι για ταχείς συνδέσεις σωληνών και σπιράλ.Μέγιστη πίεση λειτουργίας 20 bar...

Κρουνός Σφαιρικός Inox FW 316 ΜΒ 1 1/2"

Κρουνός Σφαιρικός Inox FW 316 ΜΒ 1 1/2"

40,60€

Κρουνός από ανοξείδωτο ατσάλι FW 316 πλήρους ροής με μοχλό χειρός.Κατάλληλος για εγκαταστάσεις που αφορούν την βιομηχανία τροφίμων και παρόμοιες εφαρμογές...

Κρουνός Σφαιρικός Inox FW 316 ΜΒ 1 1/4"

Κρουνός Σφαιρικός Inox FW 316 ΜΒ 1 1/4"

30,00€

Κρουνός από ανοξείδωτο ατσάλι FW 316 πλήρους ροής με μοχλό χειρός.Κατάλληλος για εγκαταστάσεις που αφορούν την βιομηχανία τροφίμων και παρόμοιες εφαρμογές...

Κρουνός Σφαιρικός Inox FW 316 ΜΒ 1"

Κρουνός Σφαιρικός Inox FW 316 ΜΒ 1"

21,00€

Κρουνός από ανοξείδωτο ατσάλι FW 316 πλήρους ροής με μοχλό χειρός.Κατάλληλος για εγκαταστάσεις που αφορούν την βιομηχανία τροφίμων και παρόμοιες εφαρμογές...

Κρουνός Σφαιρικός Inox FW 316 ΜΒ 1/2"

Κρουνός Σφαιρικός Inox FW 316 ΜΒ 1/2"

9,50€

Κρουνός από ανοξείδωτο ατσάλι FW 316 πλήρους ροής με μοχλό χειρός.Κατάλληλος για εγκαταστάσεις που αφορούν την βιομηχανία τροφίμων και παρόμοιες εφαρμογές...

Κρουνός Σφαιρικός Inox FW 316 ΜΒ 2"

Κρουνός Σφαιρικός Inox FW 316 ΜΒ 2"

49,80€

Κρουνός από ανοξείδωτο ατσάλι FW 316 πλήρους ροής με μοχλό χειρός.Κατάλληλος για εγκαταστάσεις που αφορούν την βιομηχανία τροφίμων και παρόμοιες εφαρμογές...

Κρουνός Σφαιρικός Inox FW 316 ΜΒ 3/4"

Κρουνός Σφαιρικός Inox FW 316 ΜΒ 3/4"

12,00€

Κρουνός από ανοξείδωτο ατσάλι FW 316 πλήρους ροής με μοχλό χειρός.Κατάλληλος για εγκαταστάσεις που αφορούν την βιομηχανία τροφίμων και παρόμοιες εφαρμογές...

Μαστός Inox 304 1 1/2"

Μαστός Inox 304 1 1/2"

9,60€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Μαστός Inox 304 1 1/4"

Μαστός Inox 304 1 1/4"

7,55€

Βιδωτά εξαρτήματα INOX από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 304...

Εμφάνιση 1 έως 50 από 108 (3 Σελ.)